Courses

Please scroll down for English
 
Jeg er for tiden dessverre sykemeldt inntil videre, men følg med på Lisa Williams side: www.lwissd.com for kurs. 
Hun har planer om kurs i Norden fremover så dere vil være i de beste hender med andre Master Teachers under hennes skole. 

Jeg ønsker å få lov til å være med på din reise og utvikling og håper noen av kursene listet opp under kan være av interesse. 
Jeg samarbeider med flere sertifiserte Psychic Mediums og Master Teachers gjennom LWISSD, og vil også hjelpe Lisa Williams med hennes kurs.
 

Kurs 2017:

Psychic Reading og Orakel kort kurs
Kommer vinter 2017
Følg med for mer info.
 
Intermediate/Beginners Psychic kurs
Kommer Vinter/Vår 2017
info kommer snart 

Intermediate/Beginners Medium kurs
Kommer Våren 2017
info kommer snart

Advanced Psychic and Medium Summit 2017:
Fra Mars til Juni online
Avsluttes med 4 dagers Workshop 16 - 19 Oktober i Oslo
Påmelding kommer snart på:
 

Beginners/Intermediate Psychic Medium Summit 2017.
4 ukers Online kurs i Septmeber som avsluttes med 2 dagers Workshop I Oslo. Kommer Høsten 2017
Følg med for mer informasjon:


Mentoring
  
Dette er et tilbud for deg som har behov for veiledning i din Psychic eller Medium utvikling og praksis.
Det fungerer slik at vi møtes ca 1 gang i uken via Skype eller personlig hvor du vil få veiledning og hjelp videre i din utvikling. mellom møtene vil du få hjemmeoppgaver som vi går igjennom ved neste måte. På denne måten blir det en jevn progresjon.
Du velger selv hvor lenge du ønsker å holde på, men jeg anbefaler et minimum på 5 uker.  
 
Ta kontakt for mer informasjon.


Courses 2017:
  • Beginners/Intermediate Mediumship in Oslo Winter 2017. 

  • Beginners/Intermediate Psychic Course, Oslo, Winter7Spring 2017.

  • PsychicreadingandoracleCardsCourse,Oslo.Winter2017

  • Advanced Psychic and Medium certification Oslo. from March to June
    4 day workshop from 16th to 19th of October 

  • Oracle card Workshop , Winter 2017, Oslo.
 

Go to www.lwissd.com for more info. 
 

Mentoring 

The Mentoring is done through Skype once a week and is a one on one teaching style.
That means that you will get personal tutoring and counselling and will be given different tasks and homework to do.
 
How long you need and want mentoring is up to you and your journey, but I recommend a minimum of 5 weeks.
Contact Nina via email and set up your first appointment.
 
This is where your journey begins!


We will also give you updates about Lisa Williams courses and workshops. 
Dates will be announced in the Calendar.